Новини

Видео Новини

За Нас

Ера стартира преди 5 години като национална медия. Това съвпадна с ускореното навлизане на интернет като средство за масова информация, затова сме се насочили към медийно обслужване под формата на информационен сайт.

 

Процесът, при който новият тип медии измества старите закостенели схеми от миналия век, включително и телевизионния ефир, е необратим. XXI век дойде с нови изисквания и предизвикателства, наложени от съвременната динамика на живот, мобилните комуникации и научно-техническия прогрес. Интензивното общуване по интернет и начинът, по който „тече” информационният поток позволи клиентите сами да избират информацията, да я ползват по друг начин, скоро след като събитието е станало, без да влизат в капана на стари схеми, наследени от XX век. Взаимното доверие, точната, пълна, бърза и достоверна информация са характерни за общуването между новите медии и съвременния човек.